Associate Dojo's

Whitley's Budo Kai
Chicopee, Ma
Clarence Whitley Sensei
(413) 536-6993
Whitley's Fitness Center
Holyoke, Ma
Mark, Brent, Dwayne, Darrin & Derrick Whitley Sensei's
(413) 539-6554
Taka Judo & Karate Club
Spfld, Ma
Chris Broughton Sensei & Nori Kudo Sensei
(413) 519-9804
Daito Ryu Aiki Jujutsu Rensei Kai
Holyoke, Ma
Takeshi Okamura Sensei
(413) 539-1304
Kudo Kai Karate
Ludlow, Ma
Richard Flebotte Sensei & Eric Flebotte Sensei
(413) 219-6330

Contact Me